Địa chỉ: Thị trấn Chờ, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0912581606
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Thị trấn Chờ số 1

Thị trấn Chờ, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
0912581606